බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, June 14, 2011

ථේර ගාථා 14

3 comments:

 1. අක්කේ , මේ වා තව ටිකක් විස්තර ඇතිව ලියන්නකෝ. මම කියන්නේ නිධාන කතාවක් එහෙම ඇතුව .

  ReplyDelete
 2. @හරී - පිණිපළස,
  නංගියේ ඒක නම් මට කරන්න අමාරුයි. ටිකක් දිගට යන වැඩක් ඒ විදිහට ගියොත්. මගෙ කාලය සමග මට අමාරුයි එහෙම කරන්න. තරහ වෙන්න එපා.

  ReplyDelete
 3. @ හරි පිණිපළස,
  නංගි, මා දන්නා විදිහට තෙරුන් වහන්සේලාගේ ජීවිත කතා හැරෙන්නට තේර තේරී ගාථා සඳහා නිධාන කතා නැහැ කියලයි. මේවා ඇත්ත වශයෙන්ම උන්වහන්සේලා රහත්වූ පසුව සතුටට කරපු උදාන කථායි. ඒ කියන්නේ සතුටින් උදම් ඇනීමක් කරපු අවස්ථායි. මම ඊයේ හදිසියේ ලියපු දේ වැරදි වගේ. තව මේ ගැන සොයලා දන්වන්නම් හොදේ.

  ReplyDelete