බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Sunday, July 22, 2012

Faith - Heartwarming story about Faith."When you know for yourselves -- these things are moral, these things are blameless, these things are praised by the wise, these things, when performed and undertaken, conduce to well-being and happiness -- then do you live acting accordingly." 

These inspiring words of the Buddha still retain their original force and freshness. 
****This mail came to me from my husband who Love Dogs.
```````````````````````````

This  dog was born on Christmas Eve in the year 2002.
He was born  with   2 legs -
He  of course could not walk when he was born.
Even his mother did not  want him.  
His  first owner also did not think that he could survive
and he was thinking of 'putting him to 
sleep'.  But  then, his present owner, Jude Stringfellow,
met him and wanted to take care of him.  
She  became determined to teach
and train this little dog to walk by  himself.

She  named him 'Faith'.
  


In  the beginning, she put Faith on a surfboard
to let him feel the  movement. Later she used
peanut butter on a spoon as a lure and reward
for  him for standing up and jumping around. 
Even  the other dog at home encouraged him to walk. 
Amazingly, only after 6 months, like a miracle,  
Faith  learned to balance on his hind legs
and to jump to move forward.  
After  further training in the snow,
he could now walk like a human  being.  Faith loves to walk around now. 
No matter where he goes, he attracts people to him. He is fast becoming famous on the international scene
and has appeared on various newspapers and TV shows. There is now a book entitled 'With a Little Faith'
being published about him. 
He was even considered to appear
in one of Harry Potter movies. His  present owner Jude Stringfellew has given up
her teaching post  and plans to take him around the
world to preach that even without a perfect body,
one can have a perfect  soul'.  
In life there are always undesirable things,
so in order to feel better you just need to look at life
from another direction.  
I  hope this message will bring fresh new ways of
thinking to everyone and that everyone will appreciate
and be thankful for each beautiful  day. 
Faith is the continual demonstration
of the strength and wonder of  life.

A  small request:
All you are asked to do is keep this story  circulating.

Saturday, July 7, 2012

ථේරි ගාථා! 16

වයසට ගොස් පැවිදිවූ සුමනා තෙරණිය ගේ  ගාථාව.


පින්වත් වැඩි මහළු තැනැත්තිය, පාංශකූල රෙදිවලින් මසා ගත්ත සිවුරු පෙරවා ගෙන සුවසේ සැතපෙන්න. ඔබගේ රාගය සංසිදිල තියෙන්නෙ. ඒ නිසා සිහිල් වෙලා නිවී යන්න.මේ වනාහී වයසට ගොස් පැවිදිවූ සුමනා නම් රහත් තෙරණිය ගේ  ගාථාවයි.

Tuesday, July 3, 2012

සංයුක්ත නිකාය - සත්ති වර්ගය 8 සූත්‍රයමහා ධනය මුල් කොට වදාල දෙසුම.
(මහද්ධන සූත්‍රය )

සැවැත් නුවර ජේතවන අසපුවේදීය.

එකත්පසක සිටි ඒ දෙවියා භාග්‍යවතුන් සමීපයේ මේ ගාථාව ප්‍රකාශ කළා.

" මහා ධනය තියෙන , මහා සැප සම්පත් තියෙන රට - රජ්ජවල් තියෙන රජවරු පවා එකිනෙකාගෙ දේ ට ආසා කර කර ඉන්නෙ.  ඔවුන් කාමයන් ගැන සෑහීමකට පත්වෙලා නෑ. සංසාරෙ සැඩ පහරට අහුවෙලා සෑහීමකට පත් නොවී , කාමයම සොය සොයා යන ජනතාව අතර තණ්හාව දුරු කලේ කවුද? "


භාග්‍යවතුන් වහන්සේ:-

"ගිහි ජීවිතය අත්හැර දාල, අඹු - දරුවන් , හරක - බාන  ආදී ප්‍රිය දේවල් අත්හැර දාලා, මේ සාසනේ  මහණ වෙන අය ඉන්නව. ඔවුන් අවිද්‍යාව නැතිකරල, ද්වේශයත් නැතිකරල, ආස්‍රව රහිත වෙනව. ඒ තමයි රහතන් වහන්සේලා. ලෝකයේ කාමය සෙවීමේ කිසිම උත්සාහයක් ඔවුන් තුල නෑ." 


( මෙහි තේරුම රහතන් වහන්සේලා පමණක් මේ ලෝකයෙහි සම්පූර්ණයෙන්ම තෘප්තිමත්ව  වැඩ වෙසෙන බවයි. )

ථේර ගාථා 23

සුගන්ධ තෙරුන්ගේ ගාථාව. 

මං පැවිදි බව ලබාගෙන තවම අවුරුද්දයි. මේ සද්ධර්මයේ ආශ්චර්ය‍ය බලන්න මටත් පුළුවන් වුණා. ත්‍රිවිද්‍යාව ලබා ගන්නට මා මේ සම්පූර්ණ කර ගත්තේ බුද්ධ ශාසනයයි. 

මේ වනාහී ආයුෂ්මත් සුගන්ධ නම් රහත් මුණිඳුන් වදාල ගාථාවයි.