බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, June 2, 2015

පොසොන් උදානයදෙව්ලොව දෙවියන් අදටත් වඩිනා මිහින්තලාවේ
අනුබුදු හිමි දෙසූ දහම් නිති  අසන මිනිසුනේ
රාග ද්වේශ මෝහ නසා නිවන පතන්නේ
මේ බිම අපි සැම දෙනා ම පිනට උපන්නේ

මහමෙවුනා උයන පුරා සාදු කාර දී
දහසක් දන වැතිර වැටී මුණිදු වඳිත් දී 
මහ කරුණා මුණිදු දහම සිහියට එත්දී
කෙලෙස් මලෙන් දුරුවන සිත් පිරිසිදු වෙත්දී


වෙනසක් නෑ සියළු දෙනා එකසේ රැස් වේ
ගල් පඩි නඟිමින් යන මේ මිහින්තලාවේ
සාදු සාදු  හඬ පැතිරේ ගුවන් තලාවේ
දෙවිවරු සැම රැස් වී හිඳ දහම් සභාවේ

මල් වරුසා වස්සවමින් සාදු කාරදී
පාපෙන් මුදවා යහමඟ අපට කියාදී
රකිමින් නිති  සැදැහැවතුන් නිතර පිං දිදී
දිවැස් හෙලයි බැලුම් බලා වඬින තුරු නිතී

කලින් පළකරපු නිර්මාණයක්.