බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Saturday, March 5, 2011

සංයුක්ත නිකාය 5

2 comments:

 1. සිත නිවන
  මේ සියල් නිර්මාණ
  හරි අගෙයි
  ථෙරි ගී මමද දැන්
  කවි ලෙසින්
  පද බඳිමි.

  ඔබට සුබ පතන්නෙමි
  දිරිය විරියද සමග
  වාසනා ගුණ නිබඳ ලැබෙන ලෙස!

  ReplyDelete
 2. අක්කේ ඒවා මනහර ලෙස පද බදින්න ඔබට පුලුවන් බව මා දන්නවා. ඒවා අපිට බලන්න ඔබේ පුලිනතලාවේම දමන්න කියල ආදරෙන් ඉල්ලනවා. දැනටමත් තියෙනවා ද? මා දන්නේ නැහැ. මම දිනකට කියවන ප්‍රමාණය හරිම සීමිතයි මේ දිනවල. ඔබට ජයම පතනවා.

  ReplyDelete