බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, May 17, 2011

අද වෙසක් පුන් පොහෝදායි. ඔබ සැමට අද දින මහ රහතුන් වහන්සේලා ගමන් ගත් මග අනුගමනය කිරීමට ලැබේවා!

නත්ති පුත්තසම සූත‍්‍රය .

දරුවන්ට සමාන දෙයක් නැතැයි මුල් කොට වදාල දෙසුම.

දෙ
වියන් '' දරු සෙනෙහසට සම කරන්නට තරම් වෙන ආදරයක් . ගව සම්පතට සමාන වෙන ධනයක් නෑ. හිරු එලියට සමාන වෙන එලියක් නෑ. මහ සයුරට සමාන වෙන විලක් නෑ".

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ " තමන්ටම ආදරය කිරීම හා සමාන වෙන ආදරයක් නෑ. ධ්‍යානයට සමාන වෙන ධනයක් නෑ. ප‍්‍රඥාවට සමාන වෙන එළියක් නෑ. ඇත්තෙන්ම වර්ෂාවට සමාන වෙන විලකුත් නෑ.”1 comment:

  1. අක්කටත් සුභ වෙසඟක් වේවා. මේ සත්කාර්යය දිගටම කරගෙන යන්න අක්කේ.

    ReplyDelete