බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Tuesday, February 22, 2011

ථේර ගාථා - 4

1 comment:

  1. සත්පුරුෂ ආශ්‍රය අපේ ජීවිත වලට කොයි තරම් වැදගත්ද? අපිට සත් පුරුෂ ආශ්‍රයක් නොලැබුනානම් අපි මේ විදිහට ධර්මයට යොමු වෙන්නේ නැහැ නේ. අපිත් එහෙනම් වල් වැදිල ඉදීවි. මට නම් මගෙ දෙමාපියන් දෙන්නගෙ ඉදල මට අකුරක් කියල දීපු හැම ගුරුවරයෙක්මත්, ඒ වගෙම මට ලැබුන මගෙ මහත්මයාත්, පවුලේ අනික් අයත්, හිටපු පරිසරයෙනුත් මේ සත්පුරුෂ ආශ්‍රය උපරිමෙන්ම ලැබුන එක ජීවිතයෙ මම ලබපු ලොකුම වාසනාවක් කියල හිතෙනවා.

    ReplyDelete