බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Thursday, May 11, 2017

ධම්ම පදය පුඵ්ප වග්ගය 4පුප්ඵානි හේව පචිනන්තං – බ්‍යාසත්තමනසං නරං
සුත්තං ගාමං මහෝඝෝ’ව – මච්චු ආදාය ගච්ඡති

මල්වලටම ආසා කොට – මල් සොයමින් යන මිනිසා
මල්ම සොය සොයා යන්නේ – එයම රැස්කරනා ලෙසින්
කාමයන් පසුපස යන – කාමයෙන් මත් වූ මිනිසා
මාරයා රැගෙන යන්නේ – ඔහු නොසිතනා මොහොතේ
නිදා සිටි ගම්වැසියන් – ගසාගෙන යන සැඩ පහර සේපංච කාම සැපයට ආශා කරනා පුද්ගලයා එයමයි සොය සොයා යන්නේ. මොනතරම් දේවල් ලැබුණත්, ඔහු සෑහීමකට පත්වෙන්නේ නෑ. දැසිදස්සන්, කෙත් වතු, යාන වාහන, රන් රිදී මුතු මැණික් ආදී මොනතරම් දේවල් ලැබුණත් ඔහුගේ ආශාව ඉවරයක් වෙන්නෙ නෑ. මල්කාරයෙක් මේ ගසින් මල් නෙළනවා. ඊළඟට අනිත් ගසට යනවා. එතනින් මල් නෙළනවා. තව ගසකට යනවා. එතනින් මල් නෙළනවා. මේ විදිහටයි ඔහු දිගින් දිගට මල් නෙළන්නේ. සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයා කාම වස්තූන් රැස්කරන්නෙත් එ් විදිහටයි. මේ තුළින් ඔහු ප‍්‍රමාදයට පත්වෙනවා. පින් පව් සොයන්නෙ නෑ. හොඳ නරක සොයන්නෙ නෑ. සාධාරණය සොයන්නෙ නෑ. අනුන් සතු දේවලුත් තමා සතු කරගන්න කල්පනා කරනවා. එ් වෙනුවෙන් කේලාම් කියනවා. බොරු කියනවා. මායා දක්වනවා. අනුන්ව රවට්ටනවා. කුමන්ත‍්‍රණ කරනවා. එ් සියල්ල තුළින් ඔවුන් රැස් කරගන්නේ පව්. අන්තිමේදී ඔහු මරණයට පත්වෙලා නිරයේ උපදිනවා. ගම්වැසියන් නිදා සිටිද්දී මහා සැඩ පහරක් ඇවිදින් එ් සියලුදෙනාම මුහුදට ගසාගෙන යනවා වගෙයි.

Pupphāni hē'va pacinantaṁ - byāsattamanasaṁ naraṁ 
fits-gāmaṁ mahōghō'va - maccu income gacchati
Malkārayek, a great tree at a time will be searching for flowers like this until the person æḷuṇu merit goes looking for sex. Finally, while she was sleeping in the village people came like a flood washed them go into the sea, by Mara goes sad person in low Apa.
(Stanza ranking eunuchs said viḍūḍabha sævæt in New ෴)

As a mighty flood sweeps away the sleeping village, so death carries away the person of distracted mind  who only plucks the flowers (of pleasure)No comments:

Post a Comment