බුද්ධගයාවේ අසිරිමත් බුදුපිළිම වහන්සේ!

Sunday, January 8, 2012

සංයුක්ත නිකාය සත්ති වර්ගය 4මනස වැළැක්වීම ගැන වදාල දෙසුම. (මනෝ නිවාරණ සූත්‍රය )


සැවැත් නුවර ජේතවන අසපුවේදීය.


එකත්පස්ව සිට ඒ දෙවියා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපයේ මේ ගාථාව පැවසුවා.


“ යම් යම් අරමුණකින් මනස වලක්වා ගත්තොත් , ඒ ඒ අරමුණෙන් ඇතිවන දුක් ඇති වෙන්නේ නෑ. ඉතින් ඔහු සිය¿ අරමුණින් ම මනස වළක්වා ගත්තොත් " එතකොට ඔහු සිය¿ දුකින් නිදහස් වෙනවාZZ


භාග්‍යවතුන් වහන්සේ: “ නෑ. හැම අරමුණින්ම මනස වළක්වන්ට ඕනෙ නෑ. කොටින්ම සංවර වෙච්ච මනසේ වළක්වන්ට දෙයක් නෑ. යම් යම් අරමුණක් නිසා අකුසල් සිදුවෙනව නම් , ඒ ඒ අරමුණිනුයි මනස වැළැක්විය යුත්තෙ.”


සාදූ! සාදූ! සාදූ!

2 comments:

  1. සාදු සාදු සාදු...

    ReplyDelete
  2. ඔබට බොහෝ පින් අමිල. තෙරුවන් සරණින් ජයම වේවා!

    ReplyDelete